Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini diarideguerra.com pertanyen a Andreu Caralt.


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Andreu Caralt no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a diarideguerra.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Andreu Caralt no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.


PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Andreu Caralt informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Andreu Caralt per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Andreu Caralt Gimenez amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.


AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB DIARIDEGUERRA.COM


Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom "Diari de Guerra" i/o altres paraules clau.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis pactats i per l'enviament d'informació dels nostres serveis i de les nostres empreses col·laboradores a fi i efecte de millorar la prestació sol·licitada.

En qualsevol cas li recordem que pot exercitar respecte a les seves dades personals els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se mitjançant l’adreça de correu electrònic info@diarideguerra.com

A fi que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errades demanem als nostres usuaris i clients que ens comuniquin al mes aviat possible les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.