Joan Sales (Barcelona, 19/11/1912 - Barcelona, 12/11/1983)

Escriptor, poeta, traductor i editor català. Als 15 anys comença a estudiar dret, ja de jove participa en moviments d'oposició a la dictadura de Primo de Rivera. El 1933 es casa pel civil. Milità al Bloc Obrer i Camperol i al PSUC, coneix el poeta Màrius Torres i s'hi carteja. Es llicencia en dret poc abans de l'esclat de la guerra civil. No dubta a ingressar a l'Escola Popular de Guerra de la Generalitat, des d'on és destinat al front de Madrid i al d'Aragó, primer amb la columna anarquista Durruti i posteriorment a la columna Macià-Companys (30è Divisió), on troba el germà de Màrius Torres, Víctor, i on és ascendit a tinent. Però Sales és processat pel SIM (Servei d'Informació Militar) de l'Exèrcit Repúblicà. A ell i el seu germà Francesc se'ls feia responsables de no haver denunciat els tres germans petits que no s'havien incorporat al front. En mig del procés és ascendit a capità i un cop sobresegut el procés s'incorporarà a la 60 Divisió. En els darrers moments de la guerra és ascendit a comandant, poc abans de creuar la frontera entre Molló i Prats de Molló.

L'exili el porta a França el 1939 i, anys més tard a Haiti i a Mèxic, on aprèn l'ofici de linotipista i funda els Quaderns de l'Exili amb Raimon Galí, Josep Maria Ametlla i Ferran de Pol, tots quatre oficials de l'Exèrcit. El 1943 es casa per l'església. Després d'un exili de nou anys, esdevé un dels editors més eficaços en la represa cultural catalana, després de la guerra civil.

A Mèxic desenvolupa una rica tasca editorial, que continua després de tornar a Catalunya, el 1948. El 1955 fundà, amb Xavier Benguerel i J.Oliver i amb la col·laboració de l'editorial Aymà, la col·lecció "El Club dels Novel·listes". L'any 1959 assumeix la direcció de la col·lecció, publicada per l'editorial Club Editor, creada per ell mateix, que edita novel·les d'autors com Rodoreda, Blai Bonet, Villalonga i traduccions de Kazandzakis, Mauriac i Dostojevskij i crea una nova col·lecció d'abast general, 'El Pi de les Tres Branques'. Publicà el seu llibre de poemes 'Viatge d'un moribund'(1952), i després la seva gran novel·la 'Incerta glòria' (1956) ambientada en la guerra civil en una versió restringida que anirà ampliant a mesura que declini el règim franquista. Una primera versió és publicada a França on la crítica es desfà en elogis. El 1968 la novel·la guanya el premi Ramon Llull i dos anys més tard el premi Ciutat de Barcelona sense haver-ho sol·licitat. La versió definitiva es publica el 1971. Cinc anys més tard publica l'epistolari 'Cartes a Màrius Torres', que recull totes les cartes escrites des del front i l'exili a Mercè Figueres i Màrius Torres, i que inclou el recull dels poemes 'Viatge d'un moribund'.

Escriu pròlegs en nombroses obres de J.Coromines, M.Rodoreda o L.Villalonga, publicades pel Club Editor. Dirigeix l'Oficina de Català de la Diputació de Barcelona, fins que es jubilà (1982). Pòstumament, li és publicat 'Contes d'ahir i d'avui' (1987). El 2008 es publica la seva correspondència amb Mercè Rodoreda.