Irma Ilse Ida Grese (Wrechen, 07/10/1923 - Hamelin, 13/12/1945)

Supervisora de presoners als camps de concentració d'Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen i Ravensbrück. Neix en el sí d'una família pagesa. A l'edat de 15 anys i desaprovant els consells del seu pare, abandona els estudis. Comença a treballar en una granja i posteriorment en un hospital de les SS, on intenta graduar-se en infermeria sense èxit. En la seva situació personal, pateix la pèrdua de la seva mare qui es suïcida i el rebuig del seu pare, que s'oposa a les simpaties per la ideologia nacionalsocialista professada per la seva filla. Captivada amb la figura de Hitler, inicia el seu camí en les joventuts nacionalsocialistes. L'any 1942 l'oficina de Treball del Tercer Reich l'envia a treballar al camp de concentració de Ravensbrück per realitzar tasques administratives.Un any més tard és traslladada a Auschwitz-Birkenau on ingressa com a guàrdia femenina i ascendeix a supervisora. La seva ràpida progressió radica en el seu caràcter. Sobrenomenada "l'àngel de la mort", "la bèstia bella" o la "gossa de belsen" destaca per la seva crueltat i sadisme.
Després d'un breu retorn a Ravensbrück, és enviada a Bergen-Belsen on és arrestada per l'exèrcit britànic. Acusada de vexacions, tortures i assassinats és condemnada a pena de mort a l'edat de 21 anys.