Ester Wajcblum (Warsawa, 16/01/1924 - Auschwitz-Birkenau, 05/01/1945)

Coneguda com Estusia. Segona filla d'un matrimoni jueu sord-mut. Resideix al gueto de Varsòvia amb els seus pares i la seva germana petita fins al setembre de 1943, data en què és traslladada a Auschwitz-Birkenau amb la seva germana. A la seva arribada són seleccionades per treballar a la fàbrica de municions Weichsel Union Werke.
Al camp coneix a Ala Gertner i s'adhereix al moviment de resistència, on s'encarrega de robar pólvora i introduir-la clandestinament al camp juntament amb Anna, la seva germana, Rózà Robota, Alla Gärtner i Regina Safirsztajn, entre d'altres presoneres. Els destinataris són personal del Sonderkommando, que pretenen utilitzar la pólvora per destruir les càmeres de gas i els crematoris. El 7 d'octubre de 1944 es produeix la sublevació. El Crematori IV és destruït i el motí s'estén, però la SS aconsegueix avortar-lo. Moren 3 SS i 450 presoners. S'inicia aleshores una investigació que condueix cap a Ester Wajcblum qui després de ser interrogada i torturada, és penjada públicament al camp amb Rózà Robota, Alla Gärtner i Regina Safirsztajn, el 5 de gener de 1945.