Guglielmo Sandri (Merano, 12/02/1905 - Vitipeno, 24/06/1979)

Militar i fotògraf. Neix amb el nom de Wilhem Schrefler a la regió d'Alto Adige, zona de l'imperi austrohongarès limítrofa amb Itàlia. A la fi de la primera guerra mundial i després d'haver lluitat com a voluntari a l'exèrcit de l'imperi, la regió esdevé territori italià. L'annexió comporta l'adopció obligatòria de la cultura llatina en detriment de la germànica, i el procés d'italianització obliga a Wilhem Schrefler a esdevenir Sandri Guglielmo.
Amb el seu nou país, prossegueix la seva carrera militar. Primer, s'adhereix voluntàriament a les tropes de Mussolini i és enviat a Etiòpia, on retorna un any més tard, per ser transferit poc després a Espanya, a lluitar contra la República. Amb el càrrec de tinent del segon regiment de la divisió Littorio -exèrcit regular- del Corpo Truppe Volontarie (CTV) es dedica a fotografiar durant dos anys i mig el periple del seu esquadró. Des de l'entrada al país a Cadis, fins al retorn triomfant a Nàpols, els escenaris de Cadis, Gualajara, Burgos, San Sebastián, Santander, les terres de l'Ebre, Barcelona i Madrid prenen vida en les més de 4000 fotografies. Imatges que defugen la lluita bèl.lica i es submergeixen en els espais i activitats del dia a dia, en la realitat mundana dels seus habitants.
Finalitzada la seva estada a Espanya, documenta les intervencions militars a Iugoslàvia i l'Àfrica septentrional. Ferit greument, es retira a Itàlia on resideix primer a Bologna i per últim a Vitipeno, poble on mor el 24 de juny de 1979.