Imatge del hangar on s'ubica el CIARGA al costat de les vinyes