Los que sobraban
Los que sobraban

Crítica -Entre els crims més desconeguts del nazisme figura l'assassinat d'uns 200.000 alemanys que entre 1939 i 1945 van ser víctimes de l'eutanàsia per ser malalts incurables, febles mentals, epilèptics o discapacitats, el que els convertia en una càrrega innecessària per al present i en un risc per al manteniment de la puresa racial, convenia, a més , alliberar recursos mèdics i llits d'hospital per als soldats que podien resultar ferits en la campanya de Polònia , que anava a iniciar-se dues setmanes després d'haver-se donat l'ordre que va iniciar legalment aquesta campanya . La majoria dels que van patir alguna d'aquestes pèrdues el van mantenir en secret, o per vergonya o per no carregar amb l'estigma d'admetre una malaltia hereditària en la família. I el van seguir callant després.

El propòsit de Götz Aly no ha estat el d'oferir una denúncia més dels crims del nazisme, sinó el de situar els esdeveniments en la responsabilitat col·lectiva de la societat alemanya, des de la dels metges que van causar les morts a les famílies que les van acceptar .

L'autor

Götz Aly, nascut el 1947, ha adquirit renom internacional pels seus treballs sobre la història del nazisme. Actualment és professor convidat a l'Institut Fritz Bauer de Frankfurt, on ocupa un lloc de recerca interdisciplinària sobre la Shoah. Ha rebut el prestigiós premi literari Heinrich-Mann i el premi Marion-Samuel, concedit a autors que amb els seus escrits contribueixen a lluitar contra l'oblit i la relativització dels crims nazis.

Preu:24,9 euros