El Terror Rojo
El Terror Rojo

Grupo Planeta. -Quin va ser el paper dels tribunals populars? Qui van ser els veritables responsables del terror? Va existir realment una cinquena columna? Què va succeir a Paracuellos?

Julius Ruiz planteja a 'El Terror Rojo' la superació dels termes habituals en un debat que, tradicionalment, ha entès la repressió al bàndol republicà després de l'esclat de la Guerra Civil com el fruit de la reacció popular descontrolada d'uns quants davant el cop militar del 18 de juliol. Per contra, sosté l'autor, cal parlar de continuïtat entre aquesta activitat repressiva arbitrària inicial i la persecució institucionalitzada contra els enemics de la República, a partir de 1937.

Gran part del material que ha servit per a la redacció del terror vermell, fruit d'una exhaustiva tasca d'investigació per part del seu autor en fonts i arxius espanyols i del Regne Unit, és inèdit.

L'autor

Julius Ruiz.-Professor d'Història d'Europa a la Universitat d'Edimburg, és un dels hispanistes britànics amb més projecció en l'actualitat. Ha centrat bona part de la seva tasca investigadora en la història d'Espanya durant el període republicà, la Guerra Civil i l'etapa franquista. Les seves conclusions estan recollides en nombroses col·laboracions i diversos articles que ha publicat en llibres col·lectius i en premsa especialitzada. És autor de la monografia Franco’s Justice: The Repression in Madrid after the Spanish Civil War (Oxford University Press, Oxford, 2005).

Autor:
Julius Ruiz
Editorial:
Any:
2013