Centre d'Interpretació 'Les Veus del Front' La guerra de la propaganda Bookmark and Share
Fonts consultades
- Informació pròpia diarideguerra.com

Al municipi del Pinell de Brai, poble destruït durant la batalla de l’Ebre, s’alça ‘Les Veus del Front’, el primer centre d’interpretació de la xarxa pública d’espais museïtzats de la Batalla de l'Ebre a la comarca de la Terra Alta, inaugurat el 2004. ‘Les Veus del Front’ és un muntatge expositiu i audiovisual que explica als visitants de forma monogràfica el paper de la premsa i la propaganda durant la batalla de l’Ebre des de tots els angles possibles: a l’interior del front, entre els fronts enemics, entre el front i la reraguarda, a la reraguarda i a l’estranger.

‘Les Veus del Front’ divideix els seus 100 m2 de superfície en cinc àmbits diferenciats. El primer es dedica al paper de la premsa i la propaganda a l'interior dels dos fronts, el franquista i el republicà. El segon, a la propaganda generada pels dos exèrcits per desestabilitzar l'enemic, des de les consignes trinxera a trinxera fins a les milers d'octavetes llançades en avions o als continus missatges radiofònics. El tercer àmbit aborda la relació entre el front de guerra i la rereguarda, notícies amb freqüència adulterades procedents del front per encoratjar la població. A continuació, s’analitza la propaganda generada des la rereguarda -mítings, misses de campanya, desfilades i actes de condecoració-.La mostra conclou amb la visió des de l'estranger de la batalla l'Ebre.

El centre combina la mostra de cartelleria, retalls de premsa i altres formats de la propaganda de l'època (originals i reproduccions) amb audiovisuals i l'exposició dels instruments necessaris per difondre la propaganda, com ara màquines d'escriure, telèfons i impremtes de campanya.
El centre d’interpretació està ubicat a la primera planta del centre polivalent del municipi, al carrer Major.