La fossa comuna del cementiri de San Rafael Repressió sagnant Bookmark and Share

El Cementiri de San Rafael és un antic cementiri de Màlaga, a l'oest de la ciutat, clausurat el 1987. Situat entre els carrers Camí de San Rafael, Alcalde Antonio Verdejo i Alcalde Moreno Micó, en el seu interior es troba el major conjunt de fosses comunes de la Guerra Civil Espanyola. Segons s'ha pogut comprovar en els arxius militars i de presons consultats en les voltants del cementiri van ser afusellats 4. 471 persones entre febrer de 1937 i l'any 1957, data en què s'ha pogut constatar l'última execució sumaríssima.

Entre el 16 d'octubre de 2006 i el 16 d'octubre de 2009 es va realitzar la major exhumació de restes realitzada fins al moment en una fossa de la guerra civil espanyola que va donar com a resultat la recuperació de les restes de 2.840 persones, dels quals el 97% són homes i el 3% dones. La resta dels cadàvers, gairebé 1.500 persones, van haver de ser exhumats prèviament, bé per al seu trasllat a un altre lloc, potser al Valle de los Caídos, o bé per a ser dipositats a osseres per permetre obres posteriors en els terrenys del cementiri.

L'Asociación contra el silencio y el olvido para la recuperación de la Memoria Histórica de Málaga ha rebut una subvenció de 100.000 euros per aixecar un panteó on dipositar els cossos localitzats i un edifici que serveixi de centre d'interpretació i exposició amb els objectes que s'han trobat durant les exhumacions per explicar tot el que va passar en aquest període històric a les noves generacions que el visitin. Un pinta, un dòmino fet de canya, una bosseta de llavors, una dentadura postissa, encenedors i les ulleres d'una persona invident són algunes de les troballes més rellevants.

Monòlit en les fosses

Els treballs d'excavació al cementiri de San Rafael es van localitzar a les parcel·les de San Francisco, San Eduardo, Santos Mártires y Cuadro Civil. A la parcel·la de San Francisco es van obrir tres fosses. Localitzada en el sector sud-est del cementiri, compta amb un monòlit identificatiu, amb unes dimensions molt inferiors a les de la fossa. Aquesta fossa es troba al costat de la paret on es disposava a les persones en el moment de l'execució, aquest fet, juntament amb la seva localització a l'entrada del cementiri fa sospitar que fos el primer lloc d'enterrament que es va usar per l'aparell repressiu franquista després de la caiguda de Màlaga. La parcel·la del Cuadro Civil es troba a l'extrem sud-oest del cementiri, al costat del antic Patio Extranjero, de perfil quadrat i menors dimensions que l'anterior, la seva ubicació està marcada per l'existència d'un monòlit sobre aquesta tomba, el que es deu al fet que seva existència està reconeguda pels organismes oficials.